OSIEDLE 'GAJOWA' WE WROCŁAWIU
Projekt w opracowaniu
wizualizacja 1 z 4 - widok na plac z fontanną

LOKALIZACJA: WROCŁAW, ULICA GAJOWA
POWIERZCHNIA: 0,58 HA
ROK: 2012/2013

Osiedle 'Gajowa' to pierwsze osiedle we Wrocławiu, na którym świadomie zostaną zastosowane ekologiczne rozwiązania związane z użytkowaniem terenu. Oprócz dużego udziału powierzchni biologicznie czynnych, do których wlicza się nie tylko zieleń ale i nawierzchnie przepuszczalne,
w przyosiedlowym ogrodzie znajdą się: podziemny zbiornik na deszczówkę, kompostownik, a także  miejsce na małe ogródki warzywno-ziołowe uprawiane przez mieszkańców. Będzie też ekstensywny ogród założony na dachu starego węzła ciepłowniczego i energooszczędne oprawy oświetleniowe. Istniejące drzewa i krzewy zostaną wkomponowane w projekt zieleni i uzupełnione
o liczne gatunki drzew liściastych i iglastych, krzewów, żywopłotów i traw ozdobnych. Niebanalne rozwiązania zostaną podkreślone przez łany kwitnących bylin. Z myślą o różnych upodobaniach w osiedlowym ogrodzie znajdzie się fontanna, stoliki do szachów, rosarium z rzeźbą, ozdobne placyki oraz długie murki o funkcji siedzisk. Nowoczesny charakter założenia podkreślą zastosowane materiały - beton architektoniczny, drewniane podesty i stal kortenowska.

PTAKI

PŁASKORZEŹBY
2012

MINIATURY OBIEKTÓW

ODLEW Z BRĄZU
2012

DONICA EUROPALETA

MEBEL PRZEMYSŁOWY
2012