PATIO W RESTAURACJI 'ZAKLĘTE REWIRY'

LOKALIZACJA: WROCŁAW, ALEJA KRAKOWSKA
POWIERZCHNIA: 100M2
ROK: 2010

PTAKI

PŁASKORZEŹBY
2012

MINIATURY OBIEKTÓW

ODLEW Z BRĄZU
2012

DONICA EUROPALETA

MEBEL PRZEMYSŁOWY
2012