WSPÓŁCZESNY PRZEDOGRÓDEK

LOKALIZACJA: WROCŁAW
POWIERZCHNIA OGRODU: 100M²
ROK REALIZACJI: 2012

PTAKI

PŁASKORZEŹBY
2012

MINIATURY OBIEKTÓW

ODLEW Z BRĄZU
2012

DONICA EUROPALETA

MEBEL PRZEMYSŁOWY
2012